Vi hjälper äldreomsorgens egen personal att rutinmässigt ordna dagliga hälsofrämjande trevliga aktiviteter med stabil kvalitet - oberoende av vem som råkar vara på jobbet.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram