Silverstund stöder verksamheternas egen personal med högklassigt material och trevliga idéer för de dagliga hälsofrämjande aktiviteterna, för att inspirera till dialog enskilt eller i grupp.

Välfärdsteknik för delaktighet och gemenskap på särskilda boenden och dagverksamheter

Silverstund erbjuder digitalt stöd för meningsfulla aktiviteter och samvaro i äldreomsorgen. I tjänsten presenteras dagligen ett mångsidigt förslag till aktiviteter för en aktiv vardag. Alla i personalen kan utnyttja det färdiga, expertförberedda materialet och idéerna för att främja den socialt aktiva vardagen i verksamheten. Att stödja vårdpersonalens arbete är ett viktigt mål för oss. Vi vill tillföra konkreta arbetsverktyg på ett sätt som skapar välmående, stärker gemenskapen, och uppmuntrar till att prioritera aktiviteter i äldreomsorgen. Vi tror på att ökad dialog i verksamheten ger belöning i vårdgivarens arbete.

Forskningsbaserat och hälsofrämjande

Internationell forskning visar att sociala aktiviteter resulterar i att de äldre upplever bättre hälsa, har lägre mortalitet och att sjukvårdskostnaderna sjunker. Aktiviteter som en del av den dagliga rutinen bidrar enligt forskningen till upprätthållandet av en god fysisk och mental hälsa samt en balanserad dygnsrytm. Den goda känslan som föds av att man får vara delaktig och bidra till ett socialt sammanhang påverkar livskvaliteten. Silverstund hjälper att förstärka välmåendet hos de äldre.

Kombinerat kunnande, material och arbetssätt i en tjänst

Silverstund är ett sätt att arbeta gemensamt och upplevelsemässigt med respekt för individens behov. Metoden är baserad på kraften i mötet mellan människor, meningsfulla minnen och personcentrerat bemötande. 

Silverstunds program bygger broar över generations- och kulturklyftor, ger perspektiv och bidrar med berättarbakgrund till den svenska kulturens traditioner och minnesvärda händelser. Metoden möjliggör rehabilitering och rekreation till nytta och nöje med små förberedelser.

Språkstöd

Silverstund erbjuder färdiga och varierande programförslag för varje dag. Berättelser och filmer om bekanta fenomen, naturtema, platser och händelser i historien stimulerar känslominnet samt väcker lusten att dela historier baserat på egna erfarenheter. 

Det är enkelt att använda Silverstund. Tjänsten fungerar på dator, surfplatta, smarttelefon och -TV. Det rika programbiblioteket uppdateras kontinuerligt i samarbete med användarna.

LEAN-tänk

Den digitala tjänsten syftar till att förbättra kundupplevelsen och kvaliteten, öka välmåendet, samt
styra resurserna rätt. Detta förverkligas genom att kunnandet, metoden och materialet via
Silverstund förs in till enheten. Personalen sparar både energi och tid eftersom planering, idéer och
material inte behöver upprepas separat på varje plats.

Automatisk uppföljning av aktiviteterna

Med hjälp av data från Silverstund kan vårdenheten och uppdragsgivaren följa upp och rapportera att brukarna regelbundet erbjuds meningsfulla och innehållsrika aktiviteter. Rapporterna från molntjänsten skapar trygghet hos de anhöriga och även i samhället i övrigt, om verksamheten väljer att transparent visa aktiviteternas typ och frekvens t.ex. på sin websida.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram