Om oss
Bolaget bakom Silverstund heter Sentina. Sentina är ett växande familjeägt bolag med huvudkontor i Helsingforsregionen i Finland. Våra kunder består av ledande organisationer inom den privata och offentliga äldrevården.

Vi har arbetat för en socialt aktiv vardag i vården sedan år 2000. Både forskning och praktik bekräftar den positiva verkan som Sentinas metod har på det fysiska, psykiska, sociala och kognitiva välmåendet hos de äldre. Metoden, som levereras från Sentinas molntjänst, används i över 200 äldreboenden i Finland, Sverige och Australien.

Vi som jobbar på Sentina vill vara lyhörda för våra kunders behov i äldreomsorgen idag och i framtiden. Vi utvecklar våra tjänster kontinuerligt för att våra kunder ska kunna fokusera på att leverera god vård och omsorg – varje dag.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram